Safe to visit -information och åtgärder om covid-19

Under omständigheterna vill vi att du ska känna dig trygg hos oss. Vi följer händelseförloppet och rekommendationer som ges av lokala hälsovårdsmyndigheter och har rutiner på plats för att fortsätta bedriva vår verksamhet.

Exempel på utvecklade rutiner och arbetssätt generellt:
• Handsprit finns utplacerad på flera ställen.
• Vi möblerar glest i restaurangen och följer gällande rekommendationer och myndighetskrav om öppettider och placering mm.
• Medarbetare påminner gäster om att hålla avstånd vid välkomstsamtal men också vid behov under vistelsen.
• I vår drop-in lunchservering uppmanar vi till rekommenderat avstånd i kön, plastar in singelpackad sallad istället för buffé samt ger bestick i kassan istället för att alla tar själv.
• Medarbetare i kök och service följer strikta hygienkrav för säker hantering vid uppläggning och servering.
• Vid bufféservering, t ex på brunch lördagar, följer våra medarbetare strikta hygienkrav för säker hantering vid uppläggning och serveringsbestick byts ut frekvent. Handsprit och engångshandskar finns tillgängligt för våra gäster.
• Vi säkerställer att det inte förekommer trängsel eller långa köer i verksamhetens lokaler eller i anslutning till dessa.
• Utökade förstärkta städrutiner för konferenslokaler, restaurang- och andra serveringslokaler samt personalutrymmen. Vid rengöring av kontaktytor används ytdesinfektion.
• Utökade möjlighet till takeaway.
• Vi håller en strikt policy och rutiner för våra medarbetare rörande ev. sjukdomssymptom, resande och hygien.

Konferens och grupp:

• Handsprit finns i möteslokalen samt i anslutning till servering.
• Tillsammans med kund förbereder vi noga för mottagande och genomförande av varje konferensgrupp, enligt rekommendationer och specifika önskemål.
• Konferenslokaler möbleras utifrån kundens önskemål, med möjlighet till ökat avstånd mellan deltagarna.
• Fika och lunch serveras på ett säkert sätt i restaurang enligt gällande rekommendationer. Vid önskemål finns möjlighet till servering i egen lokal.

Detta kan vi göra tillsammans:
• Skydda dig och andra från smittspridning. Det bästa sättet att skydda sig och andra mot att bli sjuk är att undvika nära kontakt med sjuka människor. Det finns några allmänna råd för att undvika smitta.
• Stanna hemma när du är sjuk. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk.
• Var uppmärksam på symtom på covid-19. De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symptom.
• Tvätta händerna ofta. Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.
• Hosta och nys i armvecket. När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.
• Undvik att röra ögon, näsa och mun. Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.
• Handsprit. Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.

Frågor och Svar:
• Har ni ändrade avbokningsregler?

Våra avbokningsregler som vi tidigare haft i kvarstår generellt. Vi kan erbjuda konferenser att senarelägga sitt datum.
• Hur gör ni om ni upptäcker covid-19 hos er?
Vi agerar i enlighet med upprättade rutiner som gäller i händelse av upptäckt av Covid-19. Våra medarbetare är utbildade i att hantera situationer som uppstår och följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vi följer kontinuerligt riktlinjerna från Världshälsoorganisationen WHO och Folkhälsomyndighetens uppdaterade nyheter och rekommendationer.

Som medlem i Visita följer vi dessutom deras rekommendationer för att hålla vår mötesplats Safe to visit. Läs mer om Visitas arbete här.