På Madame håller vi på att växla upp för att möta efterfrågningar i en tid utan pandemi och restriktioner. Det känns fantastiskt även om vi står inför nya utmaningar, många som vi delar med vår bransch, det lokala näringslivet och i världen. Flera av våra leverantörer har sedan pandemin haft tufft med leveranser och priserna stiger av flera olika anledningar. Utsikterna ser inte bättre ut på grund av situationen i Ukraina. Våra problem känns ändå små jämfört med vad det ukrainska folket just nu tvingas utstå i sin vardag och på flykt.

Som det ser ut nu så kommer vi inte ha brist på råvaror, utöver några enstaka undantag, men det påverkar framförallt valmöjligheter och priser kraftigt. Vi reglerar varje år våra priser med ca 3-5% vilket brukar motsvara lönerörelser och prisökningar på råvaror. Brist på kompetens inom branschen samt råvaruprisökningar på minst 8-12% generellt gör att vi tvingas reglera våra priser ytterligare. Från och med början av april höjer vi några av våra fasta priser som dagens rätt, plat du jour och måltider inom konferenspaket. A la carte regleras i varje menysättning efter gällande råvarupriser.